Dorpsinfo > Historie


Ameide is een woon- werk en leefgemeenschap in de Alblasserwaard, provincie Zuid-Holland. Tot 1986 was het een zelfstandige gemeente. Sindsdien vormt het met nog een zestal naburige kernen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de gemeente Zederik. 

De benaming is ontleend aan het riviertje de Zederik of Zouwe die uitmondt in het Zederikkanaal. In de directe omgeving van de Zederik ligt een prachtig natuurgebied, beheert de stichting Zuid-Hollands Landschap. 

Het stedeke Ameide is direct gelegen aan de rivier de Lek. Haar geschiedenis voert terug naar het jaar 866. In dit jaar werd het in de bisschoppelijke geschriften genoemd. Volgens overlevering is de naam Ameide ontleend aan het veenriviertje A dat uitmondde in de rivier de Lek (A-mond). Door de autochtone bevolking wordt Ameide ook wel Termey genoemd. Door de gunstige ligging ontstond er grote bedrijvigheid en welvarendheid. 

Floris V verleende de nederzetting Ameide in een handvest van 1277 voorrechten. Rond 1300 werden deze omgezet in stadsrechten. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten heeft zij haar stadsrechten verloren. 

Tot het midden van de vorige eeuw (20e eeuw) richtte de bedrijvigheid van de Ameidenaren zich met name op de fruitteelt, de hoep- en mandenmakerij en de zalmvisserij. Daarnaast verdienden een aantal families haar brood als beurtschipper. De fruitteelt is gebleven. Het betreft veelal familiebedrijven. Met de industrialisatie is de hoep- en mandenmakerij verdwenen. Een aantal families heeft zich toegelegd op de handel in rotan en manoumeubelen en mandwerk. Met de industrialisatie en vervuiling van de Hollandse rivieren in de vorige eeuw is de zalmvisserij verdwenen. 

Een van de hoogtepunten in de historie van Ameide betreft de instelling van een paardenmarkt. Op 1 maart 1657 werd dit recht door Hendrik van Brederode geschonken. Tot op de dag van vandaag wordt jaarlijks op de tweede donderdag van de maand oktober deze markt gehouden. Rond dit paardenmarktgebeuren vinden tal van andere activiteiten plaats. 

Het is de moeite meer dan waard het stedeke Ameide en haar directe omgeving (het natuurgebied) te bezoeken. Het stadhuisje uit 1644 op de Dam en de patricierswoningen aan de Voorstraat zijn nog stille getuigen van een rijk verleden. Graag tot ziens in ons stedeke.

Meer informatie over de historie van Ameide en Tienhoven kunt u vinden op de website van de Historische Verenigiging: www.Ameide-Tienhoven.nl


2005 Ameide-Online